ตรวจสอบรายการชำระเงิน

กรุณาระบุเลขประจำตัวประชาชน
กรุณาระบุรหัสนักเรียน
ระบบชำระเงินออนไลน์ by MySchool.in.th