ระบบชำระเงินออนไลน์

ระบบรับชำระเงินแบบออนไลน์ คือระบบที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครอง สามารถทำรายการชำระด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอปพลิเคชันของสมาร์ทโฟนได้ทันที โรงเรียนสามารถสร้างรายการ Bill Payment เพื่อเรียกชำระเงินออนไลน์ เช่น ชำระค่าเทอม, ชำระเงินบำรุงการศึกษา, ชำระค่าประกันอุบัติเหตุ, ชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ โรงเรียน, ชำระเงินสมาคมผู้ปกครอง มาพร้อมระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินที่ใช้งานได้สะดวกง่ายดาย
ขอใบเสนอราคา
(เข้าใช้งานด้วยบัญชี Google Workspace)
ระบบชำระเงินออนไลน์ Online Payment Platform

ชำระผ่าน Bill Payment

ผู้ปกครองหรือผู้ชำระเงิน สามารถทำรายการชำระด้วยการสแกน Qrcode หรือ Barcode ผ่าน Internet Banking Application

ระบบรายงานผลการชำระ

ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนสามารถตรวจสอบ/อัพเดทยอดการชำระและสั่งพิมพ์รายงานต่าง ๆ ได้แบบ Real time

ระบบพิมพ์ใบเสร็จ

รองรับการออกใบเสร็จด้วยฟอร์มของกระดาษต่อเนื่อง (ใบเสร็จจาก สพฐ.) และออกใบเสร็จตามรูปแบบของโรงเรียน